شطرنج

احسان قائم مقامی قهرمان مسابقات شطرنج جام پایتخت شد

به گزارش خبرنگاران، در دور نهم و پایانی مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت که امروز پنجشنبه برگزار گردید، احسان قائم مقامی مقابل آرش طاهباز صاحب رجحان شد.

7 دی 1398

پیروزی طباطبایی در دور پنجم مسابقات آزاد شطرنج سوئیس

طباطبایی در دور پنجم مسابقات شطرنج آزاد بیل در سوئیس به پیروزی رسید.

4 شهریور 1398

توقف بخت نخست قهرمانی مسابقات شطرنج سیگمان مقابل مقصودلو

به گزارش خبرنگاران دور دوم بیست و پنجمین دوره رقابت های شطرنج سیگمان سوئد به انتها رسید. در این دور از مسابقات پرهام مقصودلو برابر پنتالا هاریکریشنا سوپر استاد بزرگ هندی با ریتینگ 2730 به تساوی رسید.

26 تیر 1398