هوش مصنوعی

جاسوسی شبکه های اجتماعی از نحوه انگشت کشیدن روی گوشی!

به گزارش خبرنگاران به نقل از آسین ایج، وقتی شما انگشتتان را بر روی نمایشگر گوشی می کشید تا آگهی را کنار بزنید یا بازی را اجرا کنید، یا ویدئویی را مشاهده کنید یا برنامه ای خاص را اجرا نمائید، عملاً در حال ارسال جزئیات مفصلی از اطلاعات در خصوص سلایق، علایق...

25 تیر 1398

تا 5 سال آتی هر شهروند ژاپنی یک روبات دارد

گروهی از پژوهشگران ژاپنی که در موسسه یک روبات برای هر نفر کار می نمایند مدعی شده اند که تا 5 سال آینده هر شهروند ژاپنی یک روبات خواهد داشت.

18 اسفند 1397