حفظ و توسعه بنگاه های مالی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟

به گزارش خانه انگلیسی، دومین رویداد مشاوره به کسب وکارها به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید؛ این رویداد مشاوره به کسب وکار به همت معاونت کسب وکار اتاق ایران و به ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران کار خود را شروع نموده است. قرار است در قالب این رویداد تا پنجشنبه 16 بهمن، سلسله نشست هایی با موضوعات مختلف برگزار گردد.

حفظ و توسعه بنگاه های مالی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟

حفظ و توسعه بنگاه های بخش خصوصی در شرایط کنونی، مدیریت سرمایه های انسانی، تحول دیجیتال و هوشمند سازی کسب وکار، امور بیمه و مالیات و مالی و تأمین سرمایه سرفصل هایی هستند که در این رویداد موردتوجه قرار می گیرد.

در این نشست حمیدرضا مفتخری، مهدی جعفری منش و آذر صائمیان برای علاقه مندی سخنرانی کردند.

اولین گزارش ارائه شده در رویداد کسب وکار توسط حمیدرضا مفتخری با عنوان حفظ و توسعه بنگاه های بخش خصوصی در شرایط کنونی ارائه شد.

او از استاندارد مدیریت پروژه درگذر زمان گفت: استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21502: 2020 نتیجه 8 سال کوشش سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) برای طرح ریزی مجدد یک استاندارد بین المللی معتبر در حوزه مدیریت پروژه است. این استاندارد بین المللی با مشارکت بیش از 500 نفر از سرتاسر جهان تهیه شده است و راهنمایی های عمومی، اصول محوری و آنچه راهکارهای قابل قبول در حوزه مدیریت پروژه به شمار می فرایند را تشریح می نماید. یکی از ویژگی­های ISO 21502: 2020 همسویی آن باراهنمای گستره دانش مدیریت پروژه: ویرایش هفتم (PMBOK: 7 Edition) موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) است که در سال 2021 منتشر می گردد. ISO 21502: 2020 دارای 17 گروه موضوعی و 5 گروه فرایندی بوده و 50 روش مدیریت پروژه را برای اداره پروژه­ها تشریح می نماید.

مفتخری ادامه داد: مفاهیم جدید با بهره گیری از 4 استاندارد قبلی مدیریت پروژه، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو و مدیریت حاکمیت پروژه مرتبط با چرخه حیات مدیریت پروژه و پرداختن به اجرای پروژه ها با رویکرد مدیریت پروژه چابک و تأمین انتظارات سازمان از اجرای پروژه ها یکی از مهم ترین تغییراتی هست که در این استاندارد اتفاق افتاده است.

مزایای رقابتی حاصل از پیاده سازی و استقرار دانش مدیریت پروژه عبارت اند از: مدیریت پروژه در سال های اخیر صندلی ویژه ای در تجارت پیداکرده است. این مهارت به یکی از ارکان مهم برای رسیدن به مزایای رقابتی در تجارت جهانی است. از همین رو مدیران شرکت های تجاری در کوشش اند تا با کسب این مهارت یا استخدام مدیران پروژه، صندلی خود را در تجارت بهبود بخشند.

فرآیند مدیریت پروژه مستلزم کسب مهارت های لازم برای انجام این کار است. این مهارت ها شامل سه دسته: مهارت تحول، مهارت عملیاتی و مهارت فنی هستند.

به گفته مفتخری پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در شرایط بحران، به شما یاری می نماید: در یک صنعت تخصص داشته باشید. در ارائه یک نقش خاص در سازمان مشتری (کارفرما و یا بهره بردار) تخصص داشته باشید. در ارائه یک خدمت خاص تخصص داشته باشید. یک فناوری یا فرایند واقعاً منحصربه فرد را ارائه دهید. بر شناخت یک مخاطب و ذی نفع کلیدی به عنوان یک هدف خاص تمرکز داشته باشید. به ارائه خدمت به مجموعه ای از ذی نفعان با اندازه و اعتباری خاص تخصص داشته باشید. همه کارکنان شما باید یک خصوصیت یا اعتبار ویژه مشترک در راستای حوزه های دانش مدیریت پروژه پیدا می نمایند. در رابطه با ذی نفعان دارای تخصص باشید که خصوصیت یا ویژگی مشترکی ایجاد می نمایند. بر حل و رفع یک چالش خاص در اجرای پروژه ها تمرکز داشته باشید. افرادی را به عنوان کارشناس در اختیار داشته باشید که در حوزه خودشان شناخته شده باشند. دسترسی به مجموعه منحصربه فردی از اطلاعات را پیشنهاد دهید که از طریق منابع دیگر قابل دسترس نباشد.

او ادامه داد: باید بر روی اندازه شرکت و بنگاه خود تمرکز کنید. بر رابطه خود با یک شریک یا بنگاه مادر تأکید کنید. در مقایسه با تمامی رقبا خود نگاه و رفتاری متفاوت خواهید داشت.

مفتخری در ادامه از شایستگی کارکنان یک سازمان گفت: شایستگی­های مدیریت پروژه را می­توان به موارد زیر و البته نه فقط محدود به این موارد تقسیم بندی کرد: شایستگی­های فنی مورجهانز برای تحویل پروژه­ها به صورت ساختاریافته، که شامل اصطلاحات، مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه هستند که در این استاندارد بین المللی تعریف شده اند. شایستگی­های رفتاری که به روابط کارکنان در داخل مرزهای تعریف شده پروژه مربوط می­باشند. شایستگی ­های ساختاری- محیطی که مرتبط با مدیریت پروژه درون محیط سازمان و محیط خارجی هستند. سطوح شایستگی می­توانند از طریق فرایندهای توسعه حرفه­ای مانند آموزش، مربی گری و تربیت در داخل یا خارج یک سازمان ارتقاء داده شوند.

او ادامه داد: بعضی از محدودیت­ های پروژه عبارت اند از: مدت زمان یا تاریخ موردنظر برای پروژه؛ در دسترس بودن بودجه پروژه؛ در دسترس بودن منابع پروژه مانند کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، مواد، زیرساخت ها، ابزارها.

بعد از آن مهدی جعفری منش سخنرانی کرد. او از حفظ و توسعه کسب وکار در شرایط بحرن گفت. بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا از طریق بشر، به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به تحمیل می نماید که برای رفع کردن آن احتیاج به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق العاده است.

جعفری منش گفت: بحران منتج از سه عنصر است: تهدید یا فرصت، زمان محدود و میزان فشار.

جعفری منش با گفتن اینکه بحران هرکدام از ما چیست؟ ادامه داد: بحران ما می تواند نماد مشکل مهم و عظیم ما باشد اما این مشکل مهم و عظیم برای دیگری هم بحران است؟ بحران چیست؟ بحران کار و کسب شما چیست؟ آیا بحران یک برای همه غیرمنتظره غیرقابل پیش بینی است؟و یک اتفاق برای همه یک بحران قلمداد می گردد؟ آیا کرونا برایتان یک بحران بوده است.

جعفری منش تأکید کرد: بحران زمانی شروع می گردد که مابه آن بحران بگوییم.

او ادامه داد: سؤالاتی که مدیران کسب وکارها باید از خود بپرسند این است: اگر اقتصاد من متحمل ضربه جدی گردد، چه تأثیری روی چه کسانی خواهد گذاشت؟ با توجه به درک تأثیرات این اتفاق، این امر چگونه بر نحوه، زمان تولیدات و درآمد شرکت ، تأثیر خواهد گذاشت؟ با توجه به تغییرات ناشی از این اتفاق، چگونه می توانم صندلی شرکت خود را در جهت ارائه بهترین و پرسودترین خدمات تثبیت نمایم؟ چه اقدامی را می توانیم در راستای کاهش و کنترل ریسک های مربوط به این بحران بر روی شرکت انجام دهم؟ این شرایط چه فرصت های عظیمی را برای من و شرکتم پدید آورده است؟

او از ویژگی کسب و کارها کارآمد گفت و توصیه هایی که به مدیران در شرایط بحرانی شد. اینکه مدیر باید نقاط قوت و ضعف کار خود را بشناسد و از فرصت ها و تهدیدهای شرایط بداند و مطابق با آن برنامه ریزی کند.

او درباره درس های کرونا گفت: مدیریت بحران باید شخص آموزش دیده و متناسب انتخاب گردد؛ امور مهم و فوری را از هم تشخیص دهید، هیچ ملاحظه ای بالاتر از مدیریت بحران نیست؛ مدل های منعطف کسب وکار با تنوع محصولات و خدمات مقاوم تر هستند و تنوع در فعالیت مالی آسیب پذیری را کم می نماید. همراه همدلی با کارکنان و راهنمایی احساسات آن ها دست به عمل بزنید، باهدف انرژی بخشی به تیم هرروز تغییرات را ایجاد نمایند، یک کسب وکار کارآمد کافی نیست، باید یک کسب وکار کارآمد مقاوم هم باشد. مدیریت ریسک و شناسایی ریسک ها برای کسب وکارها یک الزام است. یک بنگاه ازنظر بنیان های مالی ضعیف بسیار آسیب پذیر است. مدیریت در شرایط بحران باید قاطع و در تصمیم گیری جسور و سریع باشد.

در انتها نشست آذر صائمیان سخنرانی کرد.

صائمیان درباره فرهنگ سازمانی مقاوم و مدیریت بحران گفت: مدیریت بحران به مجموعه ای از فعالیت ها، چاره جویی ها و دستورالعمل هایی اطلاق می گردد، که دریک چالش یا بحران انجام می گردد و هدف آن کنترل و یا کاهش فرایند و آثار منفی بحران است.

او گفت: مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در کوتاه ترین زمان به شرایط قبل از بحران است. برخلاف مدیریت ریسک که شامل ارزیابی تهدیدهای احتمالی و پیدا کردن بهترین راه جلوگیری از وقوع آن است، مدیریت بحران شامل برخورد با تهدیدهای قبل، حین و پس از وقوع تهدید است.

صائمیان هدف های مدیریت بحران را پیش بینی خطرها و عوامل منجر به بحران، برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی، مقابله با بحران ها و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بحران و ایجاد شرایط زیست مناسب نام برد.

به گفته صائمیان برای آمادگی مدیریت بحران داشتن بینش بحران محور، به توانایی فکر کردن در خصوص گزینه های (سناریوهای) بدترین حالت های قابل وقوع و درعین حال ارائه راه چاره های بی شمار، احتیاج دارد. از آنجایی که اولین روش، ممکن است جواب گو نباشد، سعی و خطا، یک روش پذیرفته شده است.

او ادامه داد: ضروری است که همیشه طرح مقابله با تهدیدهای احتمالی، پیش بینی گردد. بدین منظور سازمان ها و افراد باید دارای یک برنامه پاسخ سریع برای مواقع اضطراری بوده و با انجام دادن تمرین، آمادگی کافی داشته باشند.

او توضیح داد: اجرای طرح مدیریت بحران می تواند تهدید آسیب های احتمالی ناشی از بحران را کنترل نماید. البته یک بحران می تواند منجر به سه تهدید گردد: امنیت عمومی، خسارت های مالی و جانی، آسیب رساندن به شهرت ملی/ سازمانی.

در ادامه صائمیان از مدل های مقاوم سازی گفت. او درباره ویژگی نظام فرهنگ سازمانی مقاوم تأکید کرد:

الف: سازگاری استراتژیک: قابلیت کنترل تغییرات ایجادشده به صورت پویا و پیوسته با حفظ هدف مشترک.

ب: رهبری چابک: ارزیابی ریسک و خطرهای با سطح بالای اطمینان و واکنش سریع و مناسب به فرصت ها و تهدیدها.

ج: حکم رانی قوی و توانمند: مسئولیت و پاسخ گویی در قبال ساختارها و سلسله مراتب سازمانی بر اساس ارزش ها و چشم انداز و مبتنی بر فرهنگ اعتماد، شفافیت و نوآوری.

به گفته صائمیان فرهنگ مقاوم سازمانی نماد ایجاد رجحان و مزیت در رفتار سازمانی است. فرهنگ مقاوم سازمانی توانایی سازمان در پیش بینی، آماده سازی و واکنش و سازگاری با تغییرات فزاینده و اختلال و بی نظمی ناگهانی به منظور بقاء و کامیابی است.

او در ادامه این نشست گفت: ویژگی های کلیدی فرهنگ سازمانی مقاوم، انطباق پذیری و سازگاری است. سازمان های فرهنگی مقاوم از ویژگی تحمل ابهام، ریسک پذیری و توان مقابله با پیچیدگی های محیطی بالایی برخوردارند. تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی فردی و سازمانی حاصل رهبری اثربخش سازمان های مقاوم در مواجهه با بحران است. همچنین فرهنگ آینده نگاری و آینده پژوهی موجبات آمادگی تیمی را در سازمان ها به ارمغان می آورد. لذا در شرایط بحران نوآوری در مدیریت دانشی این سازمان ها را از آسیب های بحران ایمن می سازد.

او تاکید نمود: سازمان هایی که دارای فرهنگ مقاوم هستند، قابل پیش بینی، قانون مدار و پایدار هستند. این سازمان ها بر موفقیت، نتایج و عملکرد به عنوان ارزش های مهم تأکیددارند و برای توان افزایی در ورزیدگی فرهنگی به طور مستمر کوشش می نمایند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "حفظ و توسعه بنگاه های مالی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حفظ و توسعه بنگاه های مالی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید